БАНКОВА СМЕТКА НА "Интерлакс-БГ" ЕООД

Сметка в лева:

Сосиете Женерал Експрес Банк
IBAN – BG16TTBB94001526699200
BIC – TTBBBG22