С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Нa 12.03.2021 г "ИНТЕРЛАКС-БГ" ЕООД е одобрена за безвъзмездно финансиране по процедура № BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по ОПИК 2014-2020 г.
Целта на проекта е осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Дата на стартиране: 12.03.2021 г. 
Дата на приключване: 12.06.2021 г.
Обща стойност на финансиране: 3 048,69 лв.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Нa 23.04.2021 г. "ИНТЕРЛАКС-БГ" ЕООД е одобрена за безвъзмездно финансиране по процедура № BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по ОПИК 2014-2020 г.
Целта на проекта е осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Дата на стартиране: 23.04.2021 г. 
Дата на приключване: 23.07.2021 г.

Обща стойност на финансиране: 14 559,02 лв.
 Хотели Гърция