ВЕЛИКДЕН НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО СЪС СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ