ВЕЛИКДЕН НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО С ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ