екскурзия до белград

Белград е столица и най-голям град в Сърбия. Според Националната статистическа служба на Република Сърбия през 2011 г. градът има 1 344 844 жители. Разположен е в северната част на страната, при вливането на река Сава в Дунав.
Белград е университетски град, научен и културен център на страната. Има над 30 музея и галерии, между които са Музеят на лова, на ж.п. транспорта, на сръбския географ Йован Цвиич. Също така има 7 театъра, филхармония и много киносалони. Всяка година през май се провежда фестивалът „Белградска пролет“, а през октомври детския международен фестивал „Радостта на Европа“.