екскурзия до истанбул

Истанбу̀л, наричан още Стамбул и в миналото от славяни Цариград, с предишни имена Византион и Константинопол, е най-големият град в Турция, представляващ икономическото, културното и историческото сърце на страната.
С население от 13,5 милиона души градът е естествен център на градска агломерация, която е сред най-големите в Европа и света по население. Площта на Истанбул е 5343 кв. км и е еднакъв по размер с Истанбулската провинция, на която е административна столица. Истанбул е преходно-континентален град, разположен около Босфора, през него минават едни от най-натоварените пътища в света. Неговият търговски и исторически център се намира в Европа, а една трета от населението му живее в Азия.