8-МИ МАРТ НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО СЪС СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ